א.ב. זרעים

חברת א.ב. זרעים בע"מ, המייצגת את חטיבת זרעי הירקות של מונסנטו בישראל, היא חברה בבעלות מלאה של החברה האמריקאית, המקיימת בישראל את כל מגוון הפעילויות, דהיינו, מחקר ופיתוח, ייצור זרעים וכן שיווק הזרעים לצרכנים בישראל.
החברה רואה את עצמה כמובילת שוק האיכות בכל הנוגע להיצע של זני איכות של ירקות.

החברה שואפת לחזק בכל עת את מעמדה כמובילת שוק האיכות, וזאת בדרך של הפניית חלק גדול ממשאביה לפעילות נמרצת של מחקר ופיתוח ברמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר בתחום זה. פעילות המחקר והטיפוח של החברה נעשית תוך מעורבות יומיומית עם הווית הפעילות החקלאית בשטח, ועם החוליות השונות בשרשרת האספקה לשוק הצרכנים.

החברה רואה את מגדלי הירקות, המשתלות, חברות היצוא החקלאי ורשתות הקמעונות בישראל כשותפיה למימוש הערך המוסף הגבוה של הזנים הייחודיים, הבונים את סל מוצריה המסחריים. מעורבות יומיומית ועמוקה של נציגי החברה מול כל מגזרי השוק האלו, מבטיחה לה את היכולת להתמיד בשימור ושיפור מעמדה המוביל בקרב הלקוחות בישראל.